›  Εξοπλισμός HoReCaΕπαγγελματικές Μηχανές Espresso (κόκκος)GRIMAC  TWENTY ele 1 GROUP (αυτόματη) Εταιρεία εισαγωγής καφέ GreitCaffe  
TWENTY ele 1 GROUP (αυτόματη)

TWENTY ele  1 GROUP (αυτόματη)