›  Δρακόπουλος Χρ. Εστίαση Μον. ΙΚΕ  Δρακόπουλος Χρ. Εστίαση Μον. ΙΚΕ Εταιρεία εισαγωγής καφέ GreitCaffe  

Εταιρική Επωνυμία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: DC COFFEE AND FOOD

Διαχειριστής: Δρακόπουλος Χρίστος του Σωκράτη, ΑΦΜ 033996349

Διάρκεια: 12 έτη , έως την 07.11.2029

Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000,00 ευρώ

Έταιρος: Χρίστος Δρακόπουλος του Σωκράτη , ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

Έδρα: Δ.ΑΙΓΗΝΙΤΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ

Σκοπός: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕ