›  Δρακόπουλος Χρ. ΙΚΕ  Δρακόπουλος Χρ. ΙΚΕ Εταιρεία εισαγωγής καφέ GreitCaffe  

Εταιρική Επωνυμία ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΚΕ

Εταίροι:

Δρακόπουλος Άγγελος, Αντιφίλου 43, Ζωγράφου,135 εταιρικά μερίδια

Δρακόπουλος Χρίστος, Αντιφίλου 43, Ζωγράφου, 15 εταιρικά μερίδια

Δρακοπούλου Χρυσάνθη, Αντιφίλου 43, Ζωγράφου, 135 εταιρικά μερίδια

Μπλέτα Αγγελική, Αντιφίλου 43, Ζωγράφου, 15 εταιρικά μερίδια

 

Διαχειριστής: Δρακόπουλος Χρίστος

Εταιρικό Κεφάλαιο: 3.000,00 ευρώ

Διάρκεια: Αόριστη

 Έδρα: ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ 43, ΖΩΓΡΑΦΟΥ